+38(097) 819 20 85 | moc.yidroh%40ofni

+38(097) 819 20 85 | moc.yidroh%40ofni

Оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання житла

Порядок оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання житла визначений підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Зокрема, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання.
У цьому підпункті перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає:
а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
Враховуючи зазначене, операція з постачання послуг із спорудження житла (об'єкта житлового фонду) для будівельної організації (надавача послуг - підрядника) є першою поставкою житла відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу, а тому такі операції оподатковуються ПДВ за ставкою 20 відсотків.
Операції з подальшої передачі готового новозбудованого житла третім особам звільняються від оподаткування ПДВ згідно з підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу.
При цьому слід зазначити, що відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ відповідно до статті 197 Кодексу.
Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, які призначаються для використання та/або починають використовуватися у зазначених вище операціях, податкові зобов'язання згідно з п. 198.5 ст. 198 Кодексу нараховуються тільки у випадку, якщо суми податку, нараховані (сплачені) під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового кредиту.
З метою застосування положень пункту 198.5 статті 198 Кодексу податкові зобов'язання з ПДВ визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;
придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
До 1 липня 2015 року суми ПДВ нараховані/сплачені при придбанні товарів/послуг, призначених для використання у звільнених операціях, не включалися до складу податкового кредиту відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу в редакції, яка діяла до 01.07.2015.
Отже, якщо до 1 липня 2015 року платником податку були придбані товари/послуги, призначені для використання у звільнених операціях, і суми ПДВ, нараховані/сплачені при їх придбанні, були включені до складу податкового кредиту, то такий платник податку за звітний період, в якому помилково сформовано податковий кредит, повинен скласти уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, в якому зменшити суму податкового кредиту, нарахованого при здійсненні зазначених операцій.
Якщо товари/послуги, призначені для використання у звільнених операціях, придбаються після 1 липня 2015 року, то платник податку включає суму ПДВ, нараховану/сплачену під час їх придбання, до складу податкового кредиту, але не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної із врахуванням вартості придбання таких товарів/послуг, скласти і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за такими операціями.
Починаючи з 1 січня 2015 року, відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.
Отже, порядок визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток базується на результатах бухгалтерського обліку, відображеного платником податку у фінансовій звітності.
Джерело: Лист ДФС від 30.11.2015 № 25585/6/99-99-19-03-02-15